Normal_openbaar_vervoer__bus__busstoel__pendelbus

De gemeenten en niet de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Het is daarom geen oplossing voor de knelpunten in het leerlingenvervoer om deze op te nemen in het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben. Dat schrijft minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt VOS/ABB.

Dit schrijft Slob als reactie op een brief van Ieder(in). Deze organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte had dit najaar een brief geschreven met aanbevelingen om het leerlingenvervoer te verbeteren. Vanuit verschillende delen van het land waren namelijk klachten van ouders binnengekomen over het functioneren van het leerlingenvervoer. 
 
Slob laat weten dat het leerlingenvervoer onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. Het leerlingenvervoer kan daarom niet opgenomen worden in het ontwikkelingsperspectief van een leerling. In de modelverordening leerlingenvervoer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat wel dat de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs betrokken moeten worden bij de beoordeling van de aanvraag van een vervoersvoorziening. Maar dat betekent volgens Slob niet dat het in het ontwikkelingsperspectief thuishoort.
 
Slob schrijft in reactie op de tweede aanbeveling van Ieder(in) dat het de taak van de gemeenteraden is om aan de hand van een speciaal handboek te controleren of de kwaliteit van het leerlingenvervoer voldoende is. Ook onderschrijft de minister de derde aanbeveling van Ieder(in) niet om ouders inspraak te laten hebben in het leerlingenvervoer.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids