Normal_kapstok_school_kleuterklas_jassen_rugzak

Ook Amsterdam krijgt een 'Samen naar School'-klas. Kinderen met een lichamelijk of verstandelijke beperking kunnen dan naar een gewone school. In steeds meer steden worden Samen naar School-klassen opgericht. Dit meldt het Parool.

Het initiatief voor een Amsterdamse Samen naar School-klas komt van D66-raadslid Dehlia Timman. Het concept van Samen naar School is dat kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap in een aparte klas zitten, maar wel op een gewone school. De Wet passend onderwijs die in 2014 van kracht werd had ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school zouden gaan.
 
De financiering gooide echter roet in het eten, want kinderen met een beperking krijgen geld vanuit een zorgbudget en niet vanuit een onderwijsbudget. Daardoor konden zij officieel geen onderwijs krijgen, behalve vanuit een apart op te richten stichting. De Samen naar School-klassen van Stichting Kanz worden sinds kort officieel als onderwijs erkend door de overheid en worden nu deels vanuit het persoonsgebonden budget, de jeugdhulp en de Wet langdurige zorg betaald. 
 
Samen naar School-klassen is een project van NSGK, de vereniging voor gehandicapte kinderen. De NSGK vindt het belangrijk dat kinderen met en zonder handicap met elkaar in contact komen en van elkaar leren. Met dat doel wil de stichting de oprichting van zo'n 20 aangepaste klassen in Nederland steunen waar kinderen met een beperking naar een gewone basisschool gaan. Ze krijgen les in een apart, aangepast, lokaal met de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Verder doen ze zoveel mogelijk mee aan de reguliere activiteiten op de school zoals het speelkwartier, muziekles, het kringgesprek en gym. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids