Normal_geld_briefjes_munten__-c_-euro_coins_and_banknotes

Voor het wegwerken van achterstanden in het onderwijs is er voor de gemeente Deventer komend schooljaar drie ton minder te besteden. Hetzelfde geldt voor het jaar erna. Dat het bedrag lager geworden is, heeft te maken met de gelijke verdeling van het rijksgeld over gemeenten. Dat meldt de Stentor.

De bezuiniging op de begroting heeft gevolgen voor de inrichting van het onderwijs aan kinderen met een achterstand in de Overijsselse stad. VVE-onderwijs, de Topacademie en de Zomerschool moeten vrezen voor hun plannen.

Wethouder Jan Jaap Kolkman is ervan overtuigd dat kinderen uit de armoede gehaald kunnen worden door educatie. In zijn stad wordt veel gedaan om iedereen gelijke kansen te bieden. Zo worden peuters die het Nederlands niet voldoende beheersen vaak op weg geholpen door ze naar een VVE, peuterspeelzaal, te sturen. De Topacademie is in het leven geroepen om basisscholieren na schooltijd extra woordenschat bij te brengen en op de Zomerschool krijgen kinderen tijdens de vakantie extra lessen. De wethouder hoopt dat kinderen door deze hulp uiteindelijk bij de juist opleiding terechtkomen.

De bezuinigingen van twee keer drie ton zijn dus lastig voor de Deventer. Aan de andere kant ontvangt de gemeente van het ministerie van Sociale Zaken ruim vijf ton om armoede bij kinderen te bestrijden; de zogeheten 'Klijnsma'-gelden. Kolkman ziet in dat kinderen uit deze doelgroep nagenoeg dezelfde zijn als de kinderen die te maken hebben met de onderwijsachterstanden. Volgens de wethouder gaat het erom dat er “slim gedefinieerd” wordt. De gemeente Deventer wil volgens hem namelijk te allen tijde steun geven aan goede initiatieven.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids