Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurt met het geld dat beschikbaar is voor het primair en voortgezet passend onderwijs. De Rekenkamer deed onderzoek naar het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs van afgelopen jaar en concludeert dat er lang niet altijd zicht is op het geld dat besteed wordt. Dat meldt NOS.

Volgens de Rekenkamer is het van groot belang dat er helderheid is over waar het geld voor begeleiding aan leerlingen naartoe gaat. Die ondersteuning blijkt namelijk niet altijd overal even goed te lopen, waardoor er onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Het geldbedrag dat beschikbaar is voor de ondersteuning van leerlingen is voor alle regio's hetzelfde. In sommige regio’s is als gevolg daarvan meer te besteden dan in andere gebieden. Volgens de Rekenkamer “brengt de stapeling van financiële problemen bij samenwerkingsverbanden het risico met zich mee dat zij in strijd met de doelstellingen van passend onderwijs handelen door bij besluiten over de extra ondersteuning aan leerlingen, financiële overwegingen zwaar te laten meewegen.”

Eerder deze maand bleek al uit een onderzoek van het programma Nieuwsuur dat passend onderwijs op veel scholen voor lastige situaties zorgt. De toename van het aantal kinderen dat extra begeleiding nodig heeft zorgt bijvoorbeeld voor een zware werklast bij leerkrachten. Op scholen voor speciaal onderwijs raken tegelijkertijd de klassen steeds voller vanwege bezuinigingen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids