Normal_muziek_kinderen_didgeridoo_muziekinstrument

De tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs is op 1 april gesloten. Het Fonds is blij met het enthousiasme van wederom een grote groep basisscholen. Alle scholen die een aanvraag indienden hebben ondertussen bericht ontvangen. Aankomend schooljaar kunnen bijna vijfhonderd nieuwe scholen aan de slag met meer en beter muziekonderwijs. De derde ronde gaat open op 2 oktober 2017. Dit meldt Fonds voor Cultuurparticipatie.

Voor de tweede ronde van de regeling ontving het fonds ruim 850 aanvragen. Aanzienlijk meer dan de ongeveer vijfhonderd aanvragen die het fonds binnen het beschikbare budget van 8 miljoen euro voor deze ronde kon honoreren. In totaal hebben de afgelopen twee jaar nu al meer dan 1000 scholen subsidie gekregen voor meer en beter muziekonderwijs. Maar het enthousiasme voor de regeling blijkt groot en het huidige budget is niet toereikend voor de groeiende vraag.

Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen zij onder meer door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten.

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. De volledige lijst met gehonoreerde projecten verschijnt zo snel mogelijk op de website, www.cultuurparticipatie.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids