Normal_doof_gebarentaal_speciaal_onderwijs

De huidige situatie leert dat dove volwassenen in Nederland geen of weinig kansen en mogelijkheden krijgen om cursussen of trainingen te volgen in hun eigen taal, de Nederlandse Gebarentaal. Dennis Hoogeveen, Iris Wijnen en Tom Uittenbogert zijn een paar maanden geleden een samenwerkingsverband aangegaan om deze situatie te verbeteren. Het resultaat is een stichting die vanaf 1 januari 2017 aan het werk gaat: Stichting OKE (Onderwijs, Kennis en Educatie) – Een leven lang leren in gebarentaal. Dat meldt Stichting OKE.

Artikel 24 van het VN Verdrag Inzake de Rechten van Mensen met een Beperking stelt dat in het kader van een leven lang leren onderwijs aan alle mensen met een beperking mogelijk gemaakt moet worden. Een leven lang leren moet ook mogelijk zijn in eigen taal.

Stichting OKE wil cursussen, trainingen en workshops aanbieden in de Nederlandse Gebarentaal, aan doven, slechthorenden (ook als ze allang van school af zijn) of tolken NGT. Dit willen we doen door een netwerk van dove en/of gebarentaalvaardige trainers en workshopleiders op te zetten. Van hieruit wordt het dan mogelijk om voor doven en slechthorenden een uniek aanbod te creëren; cursussen, trainingen en workshops volgen in de Nederlandse Gebarentaal, zonder de tussenkomst van een tolk.

Verder is Stichting OKE de plek voor werkgevers en opleidingsaanbieders om advies in te winnen met betrekking tot het toegankelijk maken van bestaande cursussen en examens voor doven en slechthorenden. Met Stichting OKE willen de initiatiefnemers een nieuw concept aanbieden, namelijk de mogelijkheid voor doven en slechthorenden om, ongeacht hun leeftijd, in hun eigen taal onderwijs te volgen, zodat zij zonder hindernissen en problemen op een volwaardige manier diploma’s en certificaten kunnen halen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids