Normal_taal__kind__taal_leren__boek

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt bij ongeveer 5 procent van de kinderen voor. Voor zowel kinderen met een TOS en kinderen met autisme is communiceren niet vanzelfsprekend. Tijdens deze kennisdag gaat Kentalis dieper in op de signalen, de overeenkomsten en verschillen tussen TOS en Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Daarnaast komen actuele ontwikkelingen en handvatten voor onderwijs en behandeling in de verschillende lezingen, workshops en masterclasses aan de orde. Dat meldt Kentalis.

Bij kinderen met een TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt, waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben met het onthouden en leren van woorden en zinnen. Omdat de taalprofielen van kinderen met TOS er vaak verschillend uitzien, is de stoornis moeilijk te herkennen. Een TOS kan samengaan met andere ontwikkelingsstoornissen, zoals een ASS. Ook kinderen met autisme verwerken informatie anders. Ze geven vaak een andere betekenis aan informatie, waardoor zij hun omgeving onvoldoende begrijpen.

Het symposium is bedoeld voor zowel direct als indirect betrokkenen: ervaringsdeskundigen, partners uit het regulier onderwijs, zorgprofessionals, bestuurders van non-profit organisaties, beleidsmakers van de (lokale) overheid en belangstellenden uit het bedrijfsleven.

Het symposium is op 10 februari van 9:15 tot 16:25 uur in het Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Aanmelden kan alleen digitaal tot uiterlijk 3 februari 2017. Deelname kost 140 euro. Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, NIP/NVO en ADAB.

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Samen komen we verder.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids