Normal_speelplaats_schoolplein_pauze_spelen

Afgelopen woensdag is op locatie Rijswijk van Kentalis een nieuw Schoolplein14 geopend. Na de officiële handeling wijdden de leerlingen samen met burgemeester Bezuijen en onderwijswethouder  Dierdorp het schoolplein in door verschillende spelletjes te spelen. Het Schoolplein14 in Rijswijk is een van de Schoolpleinen14 binnen Kentalis. In 2014 werd door de Cruyff Foundation en Kentalis een overeenkomst getekend waarin staat dat elk schoolplein van Kentalis een Schoolplein14 wordt om ze de leerlingen en cliënten te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Dit meldt Kentalis.

“10… 11….12…13… 14!” Met het tellen naar veertien door de kinderen onder aanvoering van
leerlinge Amber, luide knallen uit knalkokers en aansluitend leerlinge Suze die met burgemeester
Bezuijen een lint doorknipte, werd het Schoolplein14 geopend.

De spellen die de leerlingen op het schoolplein kunnen doen, zijn aangepast omdat de leerlingen een gestructureerd buiten-speelprogramma moeten krijgen. Ze moeten weten wat op welke dag wordt gedaan. De Kentalis onderwijslocatie SO TOS/SH Rijswijk, voorheen bekend onder de naam De Voorde, biedt namelijk speciaal onderwijs aan kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend (SH) zijn. Gewone spellen kunnen vaak te moeilijk voor hen zijn. De spellen op het nieuwe Schoolplein14 worden dan ook niet alleen op het plein gedaan, maar ook gegeven tijdens de gymles.

Met het project Schoolplein14 wil de Cruyff Foundation kinderen ook tijdens en na schooltijd uitdagen om samen meer te sporten en te spelen. Want sport en spel is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren lezen en schrijven. Door het aanbrengen van lijnen en kleurvakken (coatings) op het oude schoolplein wordt een gevarieerd plein gecreëerd dat de leerlingen uitdaagt om samen te sporten en te spelen. Ook krijgt de school een sportpakket en spellenhandboek om actief met de leerlingen aan de slag te gaan op hun Schoolplein14.

Naast het stimuleren van het samen sporten en spelen biedt Schoolplein14 leerkrachten structuur en overzicht op het schoolplein, laat het ook minder sportieve kinderen bewegen, stimuleert het de creativiteit van kinderen om vooral zelf spelletjes te bedenken en vermindert het ‘opstootjes’ op het schoolplein.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids