Normal_onderwijs__begeleiding__hulp__kind__leraren__speciaal_onderwijs

Als autisme sneller en beter herkend wordt, kunnen kinderen en ouders beter begeleid worden. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat ze later in het leven minder problemen hebben. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) pleit voor meer bijscholing aan artsen en andere medisch specialisten die werken met kinderen en volwassenen met autisme. Dat meldt de Volkskrant.

Volgens de NVA zorgt vroegtijdige signalering en behandeling er voor dat andere problemen, zoals depressies, angsten of gedragsproblemen, minder kans krijgen om zich te openbaren. Huisartsen, jeugdartsen en medewerkers in kindcentra zouden moeten werken met erkende screeninglijsten. Want als zorgprofessionals vroeg in iemands leven autisme kunnen vaststellen, heeft dat veel voordelen. Kinderen kunnen nieuwe vaardigheden leren en ouders kunnen beter worden begeleid.

NVA-directeur Swanet Woldhuis wijst op een succesvolle bestaande interventie genaamd de Pivotal Respons Treatment. Hiermee zijn ouders en jonge kinderen tot acht jaar succesvol geholpen. “Het helpt je enorm in je ontwikkeling als je van jezelf weet wat je goed kunt en waar je rekening mee moet houden”, zegt Woldhuis.

Autisme heeft verschillende diagnoses, waaronder het Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS. Mensen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking in de hersenen. Het is een aangeboren aandoening die niet meer weggaat. Een persoon met autisme heeft bijvoorbeeld moeite met veranderingen, sociale vaardigheden, communicatie of het aangaan van sociale contacten. Ongeveer 190.000 mensen in Nederland hebben autisme, maar lang niet iedereen heeft een diagnose.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids