Normal_klaslokaal__leeg__vrij__schoolverlater

Om te kijken of de informatievoorziening op scholen of samenwerkingsverbanden voldoet heeft Ouders & Onderwijs samen met een aantal andere partijen een informatietoets passend onderwijs ontwikkeld. De informatietoets draagt bij aan voor ouders begrijpelijke informatie. Dat meldt Passend Onderwijs.

Scholen en samenwerkingsverbanden zijn samen verantwoordelijk voor de informatievoorzieningen over passend onderwijs. Ouders moeten bijvoorbeeld weten hoe procedures op de betreffende school gaan, wat basisondersteuning inhoud en waar ze terecht kunnen met vragen. De informatietoets maakt duidelijk of daaraan voldaan wordt.

De toets bestaat uit twee blokken met vragen. Het eerste blok gaat over de informatie die de website biedt voor ouders. Het tweede blok over de vindbaarheid, toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie op de website van de school of het samenwerkingsverband. De uitslag van uw test kan gebruikt worden in de evaluatie van de website. Het geeft een beeld waar die al goed is en waar die verbeterd kan worden. Op www.oudersonderwijs.nl is meer informatie over de toets te vinden.

© Nationale Onderwijsgids