Logo_nederlandse_stichting_gehandicapte_kind_logo_nsgk

Veel kinderen hebben vanwege een beperking of ziekte grote problemen in het Nederlandse onderwijs. Dat blijkt uit een analyse van ervaringsverhalen door In1school, een project van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Het blijkt moeizaam voor ouders en school om goede ondersteuning en onderwijs op maat te organiseren en te financieren. Een grote groep kinderen kan daardoor niet naar de reguliere school van hun keuze of komt zelfs thuis te zitten. Dit meldt NSGK. 

Kinderen met en zonder beperking moeten samen naar één school kunnen gaan. Een toegankelijke school van eigen keuze en in de buurt die ondersteuning en zorg biedt als het nodig is. Dit recht op inclusief onderwijs, neergelegd in het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en het onlangs geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH), wordt op dit moment structureel geschonden in Nederland. Tot die conclusie komt In1school in het rapport 'Schendingen recht op inclusief onderwijs'. Het rapport is gebaseerd op ruim 90 casussen, het bestuderen van statistiek en beleid en gesprekken met ouders en (onderwijs)professionals.
 
Op veel scholen ontbreekt het aan de juiste ondersteuning, aanpassingen of zorg die nodig is voor kinderen met een beperking om zich te kunnen ontplooien. Scholen geven aan te weinig geld te hebben voor begeleiding, omdat de rugzakregeling is afgeschaft. Bovendien hebben ze vaak niet de deskundigheid om op de juiste manier te reageren op de door ouders gesignaleerde problemen in de klas. 
 
De verantwoordelijkheid voor het organiseren van de juiste ondersteuning verschuift vaak naar de ouders. Door de wirwar van regels en instanties kost dat hen veel tijd en stress. Het aantal vrijstellingen van leerplicht voor kinderen met een beperking is na de invoering van passend onderwijs dan ook verder gegroeid. Deze kinderen gaan naar een kinderdagcentrum, een informele zorggroep of blijven thuis. Hun kansen op participatie worden daardoor al in een vroeg stadium van hun leven ernstig beperkt, aldus NSGK.
 
© Nationale Onderwijsgids