Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

Gisteren publiceerde Defence for Children het rapport '(W)elk kind recht op onderwijs?'. Hieruit blijkt dat in Nederland duizenden kinderen niet op school zitten, omdat school, ouders en gemeente het niet eens kunnen worden over wat het beste onderwijs zou zijn voor het kind. PvdA-Kamerlid Loes Ypma heeft naar aanleiding van dit rapport Kamervragen gestuurd naar staatssecretaris Dekker van Onderwijs.

Ypma wil onder meer van de staatssecretaris weten wat hij van plan is te gaan doen met de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen. De PvdA vindt het een groot probleem dat 16.000 kinderen geen onderwijs krijgen en hierdoor ook het sociale aspect van onderwijs voor deze kinderen volledig ontbreekt.

Ypma wil verder van de staatssecretaris weten of hij de mening van de PvdA deelt dat kinderen die geen onderwijs krijgen zélf gehoord moeten worden, in plaats van de huidige praktijk waarin ze afhankelijk zijn van volwassenen die over hen beslissen. Ook vraag het Kamerlid of Dekker de mening van de partij deelt dat in plaats van de leerplicht, het recht op onderwijs centraal zou moeten staan.

Wanneer het recht van kinderen op onderwijs wordt geschonden, zou er een centrale partij moeten zijn die conflicten tussen verschillende beslissers op kan lossen en daarbij het belang van het kind centraal stelt. De suggestie die daarvoor in dit rapport is gedaan, is het aanstellen van een gemeentelijke leerrechtambtenaar. De Kamervragen worden afgesloten met de vraag of de staatssecretaris bereid is een voorstel uit te werken om de leerplichtambtenaren om te vormen tot leerrechtambtenaren en daarbij te leren van de ervaring van de onderwijsconsulenten en de geschillencommissie passend onderwijs. 

© Nationale Onderwijsgids