Normal_kind_rolstoel534

Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA) wil dat kinderen met een ernstige handicap of gedragsstoornis niet alleen zorg, maar ook lessen aangeboden krijgen. Daarom start Rotterdam met het onderwijzen van deze kinderen. Na de zomer krijgen ongeveer honderd van deze kinderen les. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

In Rotterdam wonen 370 kinderen die een ernstige gedragsstoornis hebben of zo ernstig ziek of gehandicapt zijn dat zij geen onderwijs kunnen krijgen. De kinderen hebben bijvoorbeeld een hele korte concentratie en kunnen niet meer dan een uur per week les volgen, zegt De Jonge. Deze kinderen zijn dan ook vrijgesteld van de leerplicht. 300 van hen krijgen wel zorg op een Kinderdag Centrum (KDC).

In opdracht van de gemeente voert organisatie MEE gesprekken met de ouders van de 300 kinderen die wel zorg krijgen. De ouders bepalen of ze wel of niet gebruik maken van onderwijs voor hun kind. Uit een aantal van de gesprekken blijkt dat een deel van de ouders de situatie wil houden zoals deze is. Zij zien dus af van onderwijs. “Andere ouders, ik denk een derde, zijn juist erg enthousiast over de mogelijkheid van onderwijs”, laat De Jonge weten. De kinderen die na de zomer onderwijs krijgen zullen bijvoorbeeld les krijgen van een lerares op een KDC of ze kunnen enkele uren per week lessen volgen in een speciaal klasje op een school voor bijzonder onderwijs.

De Jonge stelt dat onderwijs voor deze kinderen ook belangrijk is. Daarom start Rotterdam als eerste stad in Nederland met het onderwijzen van kinderen die zijn vrijgesteld van de leerplicht. “Door de overheveling van taken van het rijk naar de gemeente, kunnen we het onderwijs voor deze kinderen nu zelf organiseren. Dat geeft ons de mogelijkheid om te kijken wat bij de kinderen past. Niet of het kind zelf wel in het onderwijssysteem past. Zo doen we meer recht aan het recht op onderwijs”, aldus de wethouder. 

© Nationale Onderwijsgids