Normal_koning__willem-alexander

Koning Willem-Alexander heeft donderdag 11 februari 2016 samen met staatssecretaris Dekker van Onderwijs een werkbezoek gebracht aan scholen in Oegstgeest en Leiden. Het werkbezoek gaf inzicht in de dagelijkse praktijk en uitdagingen bij de overgang naar passend onderwijs dat in augustus 2014 op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s is ingevoerd. Dat meldt Het Koninklijk Huis.

De gedachte achter passend onderwijs is dat onderwijs leerlingen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

In Oegstgeest bezochten de Koning en de staatssecretaris de prof. dr. Leo Kannerschool. Dit is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs vooral gericht op leerlingen met een vorm van autisme. Ze werden ontvangen door Rich van den Berg, directeur van het samenwerkingsverband passend onderwijs in regio Leiden. De Koning en de staatssecretaris spraken onder meer met de schoolleiding, leraren, ouders, orthopedagogen en onderwijskundig begeleiders over de betekenis van passend onderwijs voor deze leerlingen.

Aansluitend werd in Leiden basisschool De Springplank bezocht, een reguliere Christelijke basisschool. Deze school heeft bovengemiddeld veel kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Koning en de staatssecretaris spraken ook hier met de schoolleiding, leraren, ouders en verschillende experts die de school en de kinderen bijstaan. Op beide scholen werd gesproken over waar de scholen en de samenwerkingsverbanden bij de invoering van passend onderwijs tegenaan lopen, zoals het betrekken van ouders en het maken van afspraken met zorg en jeugdhulpverlening.

Het bezoek met Dekker maakt deel uit van een reeks werkbezoeken van de Koning met staatssecretarissen, waarbij de desbetreffende bewindspersoon een deel van het werkterrein van zijn of haar ministerie laat zien. Deze reeks is het vervolg op een serie werkbezoeken die de Koning afgelopen jaar heeft afgelegd met ministers.

© Nationale Onderwijsgids