Normal_normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

De Inspectie Jeugdzorg acht het onaanvaardbaar dat jongeren zonder een machtiging gesloten jeugdhulp van de kinderrechter in de gesloten jeugdhulp worden opgenomen, omdat dit in strijd is met nationaal en internationaal recht. Dit heeft de inspectie aangegeven in een signalement gericht aan de staatssecretaris van VWS. De inspectie verzoekt de staatssecretaris met klem om aan deze situatie een einde te maken. Dat meldt Inspectie Jeugdzorg.

Wanneer een jongere kampt met ernstige opgroei- en opvoedproblemen is soms een zware en intensieve vorm van jeugdhulp met verblijf nodig. Om te voorkomen dat de jongere zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken, kan gesloten jeugdhulp worden ingezet. Een jongere kan deze vorm van gespecialiseerde jeugdhulp alleen ontvangen met een machtiging gesloten jeugdhulp van de kinderrechter, ook als hij of zijn ouders instemmen met het verblijf of er zelf om verzoeken. In de gesloten jeugdhulp worden de vrijheden van de jongere ingeperkt. Veel instellingen voor gesloten jeugdhulp hebben op hun eigen terrein een school. Bij andere instellingen gaan de jongeren naar een school in de buurt.

De Inspectie Jeugdzorg constateert dat instellingen voor gesloten jeugdhulp in toenemende mate jongeren opnemen zonder dat de kinderrechter hiertoe een machtiging gesloten jeugdhulp heeft afgegeven.  De inspectie heeft de sector het afgelopen half jaar gevraagd om met een gezamenlijk voorstel te komen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit is de sector niet gelukt. De inspectie is voornemens om vanaf 1 januari 2016 hierop te handhaven. Dit geeft de betrokken instellingen tot deze datum de gelegenheid om voor jongeren die zonder machtiging in de gesloten jeugdhulp zijn geplaatst een alternatieve plek te vinden dan wel een voorstel te formuleren voor verantwoorde jeugdhulp, bijvoorbeeld wanneer het gaat om jongeren die zonder een dergelijke machtiging geplaatst worden op de school behorend bij de instelling voor gesloten jeugdhulp.

© Nationale Onderwijsgids