Normal_kind_jeugdzorg_alleen534

Bij de meeste kinderen verloopt de taalontwikkeling zonder problemen. In Nederland heeft 7 procent van de kinderen echter een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat komt neer op twee kinderen per klas. Dit overkomt zowel eentalige als meertalige kinderen. Als een kind beduidend meer moeite heeft om de moedertaal te leren dan leeftijdgenootjes, ondanks dat er een rijk taalaanbod is, dan is er waarschijnlijk sprake van een TOS. Tijdens het DRONGO talenfestival op 25 en 26 september staat TOS centraal bij Auris, Kentalis en de NVLF, die samen deelnemen aan dit evenement. Dat meldt Kentalis.

Auris, Kentalis en de NVLF bieden zowel vrijdag als zaterdag een gevarieerd programma om kennis te maken met wat TOS is en er meer over te weten te komen. Op vrijdag verzorgt Auris de workshop ‘Ervaar een taalontwikkelingsstoornis’ en is er later die middag de workshop ‘Alleen wat achter in de taal’ van Kentalis. Aansluitend op deze workshop kunnen belangstellenden kennismaken met ervaringsdeskundigen Meike en Karina op het Taalterras. Beide jonge vrouwen hebben TOS. Ook is er op het Taalterras aandacht voor hulpmiddelen bij communicatie.

Op zaterdag vertellen op het Taalterras logopedisten van de NVLF (de beroepsvereniging van logopedisten) over ‘Logopedie werkt’ bij meertaligheid en besteedt Auris aandacht aan ‘Van nul tot taal’. Kentalis, net als Auris een zorg- en onderwijsorganisatie voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, is in het kinderprogramma actief met gebaren. Er wordt meegedaan aan de voorleesestafette, maar ook is er een workshop ‘Gebaren leren’ en ‘Verhaal in gebaren’. Op www.drongofestival.nl is meer informatie te vinden over het festival.

© Nationale Onderwijsgids