Schoolbussen

De aangekondigde bezuinigingen op het leerlingenver­voer leiden tot grote zorgen onder ouders van kinderen in het speciaal onderwijs. Ouders uit de regio Druten hebben zich daarom sinds februari verenigd in het platform Ouders Maas en Waal. Dit meldt de Gelderlander. 

De komende maanden zal het platform zich inzetten voor het behoud van vergoeding voor leerlingenver­voer. Daarnaast worden ook andere veranderin­gen met betrekking tot passend onderwijs nauwlettend gevolgd door de ouders. 
 
De ouders zijn het niet eens met de gemeente. Wethouder Jac van Dongen stelde reeds voor om de vergoeding van school­vervoer voor langdurig zieke kinderen en leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking te beëindigen. Hij is voorstander van de instroom van kinderen met een beperking in het lokale en reguliere onderwijs. 
“De gemeenteraad beslist pas in augustus over het voorstel, en dan nu al zulke stellige uitspraken van de wethouder, dat is echt frap­pant,” aldus Martine van ’t Hek , initia­tiefneemster van het platform Ouders Maas en Waal. 
 
Van Dongen: “We hebben met De Dijk en De Kom goede scholen voor speciaal onderwijs in onze gemeen­te.” Hier in Van 't Hek niet mee eens. Zij is zelf moeder van 2 zorgintensieve kinderen. “Elke school heeft een eigen ondersteunings­profiel”, stelt ze. "De scholen in Druten zijn niet altijd de meest passende keuze.”
 
© Nationale Onderwijsgids