Normal_begeleiding_kind_autisme

De heersende opvatting is dat kinderen met autisme ADHD beter af zijn op een school voor speciaal onderwijs. Nieuw onderzoek zou erop wijzen dat deze kinderen evenveel vooruitgang boeken op een reguliere school als op een speciale school. Dit meldt Universiteit Leiden.

Promovenda Regina Stoutjesdijk van de Universiteit Leiden volgde kinderen met autismespectrumstoornis (ASS), ADHD en andere leer- en gedragsproblemen in zowel het reguliere als speciaal onderwijs en vergeleek de prestaties van beide groepen kinderen. Stoutjesdijk zag in haar resultaten geen redenen om aan te nemen dat deze leerlingen zich niet ook op een gewone school goed kunnen ontwikkelen, eventueel met leerlinggebonden begeleiding.
 
Uit het onderzoek zou juist blijken dat ondersteuning van het gezin en de thuissituatie meer effect heeft. Vooral de thuissituatie en de relatie tussen ouders en kind blijken veel invloed te hebben op de gedragsproblemen op school van kinderen met autisme of ADHD. Bepaalde vormen van probleemgedrag kunnen bovendien zeer belastend zijn voor het gezin.
 
© Nationale Onderwijsgids