NOG Financiering

Lesgeld

Er bestaat geen lesgeld voor kinderen op middelbare scholen. Deze kosten worden door de overheid betaald. Boeken en andere leermiddelen worden gedeeltelijk door de school bekostigd, maar ook de ouders dragen een deel van deze kosten, bijvoorbeeld voor gymkleding en grafische rekenmachines. Scholen uit het voortgezet onderwijs kunnen een ouderbijdrage vragen voor de bekostiging van zaken als excursies en andere activiteiten die niet onder het reguliere lesprogramma vallen.
 

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming scholieren is een financiële tegemoetkoming voor Nederlandse middelbare scholieren van 18 tot 30 jaar. De bijdrage is bedoeld voor boeken, reiskosten en eventueel voor lesgeld. Het geld is bedoeld als compensatie voor de kinderbijslag, die stopt na de 18e verjaardag, en kan alleen door mensen met de Nederlandse nationaliteit worden aangevraagd. Scholieren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen tot hun 20e in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming ouders

De tegemoetkoming ouders is een financiële bijdrage van de overheid in de kosten die ouders maken voor hun kind dat naar het mbo, vavo (volwassenonderwijs) of particulier voortgezet onderwijs gaat. Deze tegemoetkoming bestaat uit twee delen, namelijk een tegemoetkoming in de schoolkosten en een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld. De tegemoetkoming in de schoolkosten is toegankelijk voor alle ouders, terwijl de tegemoetkoming in les- of cursusgeld alleen bedoeld is voor ouders met een kind of kinderen die lesgeld moeten betalen of met een kind in het particuliere onderwijs. De tegemoetkoming ouders kan aangevraagd worden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Naast deze bijdrage kan ook het kindgebonden budget bij de Belastingdienst worden aangevraagd. 

© Nationale Onderwijsgids