Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Kempkensberg 12
9722 TB Groningen
Telefoon:
050 - 599 99 99
Website:
http://www.duo.nl

Missie

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

Visie

Als organisatie die werk maakt van goed onderwijs is DUO: een betrouwbare, meedenkende partner voor opdrachtgevers. DUO voert als expert op het gebied van financiële en administratieve processen en als kenner van het onderwijsveld, correct en efficiënt wet- en regelgeving uit. de deskundige schakel tussen leerlingen, studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers, gemeenten en andere ketenpartners. DUO verbindt deze partijen met elkaar en betrekt ze actief bij de uitvoering. de spil in de onderwijsketen. DUO verzamelt, verwerkt en verrijkt waardevolle kennis en gegevens tot betrouwbare informatie. een op de toekomst gerichte organisatie die het zijn klanten en relaties zo makkelijk mogelijk maakt. DUO werkt voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening en speelt daarbij snel in op technologische vernieuwingen. een aantrekkelijke organisatie voor personeel. DUO heeft een open en respectvolle cultuur waarin medewerkers kansen krijgen.

Hoofdtaken

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De hoofdtaken van DUO zijn:

bekostigen van onderwijsinstellingen

verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten

innen van lesgelden en studieschulden

erkennen van diploma’s, beheren Diplomabank

organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens

verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs

verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties

verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten

fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

NOG Locatie