‘Geef kind in noodopvang stabiel onderwijs’

Geef asielkinderen opvang op locaties waar de scholen in de buurt nog plek hebben voor nieuwe leerlingen. En voer een registratiesysteem in om te voorkomen dat kinderen uit beeld verdwijnen. Daarvoor pleit UNICEF Nederland in een oproep aan het COA en de overheid. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

 

UNICEF sprak met negentien directeuren en coördinatoren van scholen die onderwijs geven aan vluchtelingenkinderen. Zij zien dat veelvuldige verhuizingen tussen noodlocaties zorgen voor sociaal isolement en verminderde toegang tot onderwijs.

Wachtlijst

Als er voor asielzoekers geen plek is in de gewone opvang, regelen gemeenten en veiligheidsregio's noodopvang. Omdat deze noodopvanglocaties vaak tijdelijk zijn, moeten kinderen soms meerdere keren per jaar verhuizen en steeds naar een nieuwe school. Op een nieuwe plek kan het soms lang duren voordat ze weer naar school kunnen. Zo heeft meer dan 70 procent van de scholen voor nieuwkomers momenteel een wachtlijst.

Beschikbaarheid van onderwijs

UNICEF pleit er daarom voor dat het COA bij plaatsing van gezinnen of alleenreizende asielkinderen rekening houdt met de beschikbaarheid van onderwijs in die gemeente. Daarnaast roept de organisatie gemeenten op om niet langer een voorkeur uit te spreken voor de doelgroep aan wie zij onderdak in de crisisnoodopvang willen bieden, zodat kinderen makkelijker geplaatst kunnen worden op plekken waar onderwijs beschikbaar is.

Ook wil UNICEF graag dat de overheid een registratiesysteem invoert waarin te zien is of een asielkind onderwijs volgt. Zo krijgen scholen alvast in beeld welke kinderen nog niet direct op school kunnen worden geplaatst.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Bron: het Nederlands Jeugdinstituut