Hoe actiever meisjes zijn op sociale media, hoe slechter ze in hun vel zitten

Meisjes die veel op sociale media zitten, hebben vaker last van angstklachten of depressieve gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat meldt Trouw. 

Meisjes die vaker op sociale media zitten scoren vele malen lager op hun mentale gezondheid. Dat toont Chantie Luijten van de Erasmus Universiteit in haar promotieonderzoek aan. Als de meisjes veel tijd doorbrengen op Snapchat of Instagram, dan rapporteren ze veel vaker angstklachten of depressieve gevoelens. Ook hebben ze een veel lager welzijn.

Onderzoek 

Luijten ondervroeg voor haar onderzoek ruim 1300 jongeren tussen de 11 en 17 jaar. De middelbare scholieren moesten aangeven, op een schaal van één tot vijf, hoeveel gebruik ze maken van platforms als Instagram, Facebook of Snapchat. Ook vroeg Luijten naar het geluksgevoel, dagelijkse zorgen en andere indicatoren die het welzijn bepalen.

Vaker slachtoffer van ongewenste situaties 

Jongens van dezelfde leeftijd die net zoveel tijd doorbrengen als meisjes op de sociale media, rapporteren geen slechtere mentale gezondheid. Luijten denkt dat dit komt doordat meisjes online vaker het slachtoffer zijn van ongewenste situaties, van seksuele opmerkingen tot intimidatie. Meisjes hebben, meer dan jongens, veel vaker de neiging om zichzelf te vergelijken met anderen.

Kanttekening 

Luijten vond geen causaal verband. Het is daardoor niet zeker dat sociale media daadwerkelijk de klachten bij meisjes veroorzaken. Of dat meisjes met mentale problemen vaker gebruikmaken van sociale media.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk