Jongeren vinden dat volwassenen hun mentale problemen niet serieus nemen

Jongeren hebben het idee dat volwassenen hun problemen over mentale gezondheid niet serieus (genoeg) nemen. Het wordt onderschat en krijgt geen prioriteit. Dat schrijven jongeren in het UNICEF-jongerenadvies 2022, dat deze vrijdag op Jongeren Prinsjesdag wordt overhandigd aan Tweede Kamerleden.

Naast aandacht voor mentaal welzijn, vragen de jongeren de politiek om zo snel mogelijk prioriteit te geven aan onderwijs en jongerenparticipatie. In het advies geven zij concrete aanbevelingen hiervoor. Zo stellen ze voor op scholen iemand aan te wijzen die de jongeren vertrouwen en die weet hoe de doelgroep te ondersteunen. Politici en beleidsmakers zouden bovendien het hokjesdenken over zogenoemd hoger en lager onderwijs moeten loslaten en er moet minder nadruk komen op prestatie en cijfers. Ook moet onderwijs beter aansluiten bij de individuele leerling en diens ontwikkeling.

Beter communiceren met jongeren

De jongeren roepen de overheid op om beter te communiceren met jongeren en hen te betrekken bij de politiek. "Neem ons serieus, luister écht en geef ons kansen. Dan voelen wij ons beter gehoord en begrepen", staat in de brief. "Wij zitten vol goede ideeën en begrijpen onze generatie als geen ander." Het rapport, geschreven door 847 jongeren tussen 13 en 18 jaar, wordt vrijdagochtend in het bijzijn van prinses Laurentien in het Haagse Diligentia Theater overhandigd aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS).

Door: ANP