Onderzoek naar online pesten in stripvorm samen met jongeren

Leerlingen in vijf Europese landen tekenden strips als bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen maakten strips over online pesten. Het onderzoek, waar ook de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit aan meedeed, werd nu niet alleen over jongeren gedaan maar samen met hen. Dat meldt de Open Universiteit. 

De onderzoekers hadden vooral scholen geselecteerd met veel leerlingen met een sociaal-economische achterstand. Die doelgroep heeft namelijk vaak moeite om hun emoties uit te drukken in taal. De onderzoekers lieten daarom de leerlingen in kleine groepjes stripverhaaltjes maken over cyberpesten. Daar kwamen tien strips uit voort die de onderzoekers gingen analyseren.

Sexting en nepaccounts op social media 

In de stripverhalen kwam verbaal pestgedrag het meeste voor. Maar ook sexting en het maken van nepaccounts op social media kwamen voor. De pestsituatie werd het vaakst opgelost door hulp te vragen en meestal waren het de volwassenen die een einde maakten aan het pestgedrag. De jongeren beeldden in totaal 87 emoties uit, waarvan blijdschap en verdriet het meeste voorkwamen. 

Cyberpesten

Volgens de onderzoekers blijkt dat de leerlingen het cyberpesten het meest erg vinden. Veel strips lieten ook zien dat anonimiteit van de daders tijdens het cyberpesten een belangrijke rol speelt. De complete stripbundel is te downloaden via de website Blurred Lives. Ook de originele strips van de leerlingen zijn daar te vinden. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk