Staat van de Ouder: meeste ouders geen voorstander van driejarige brugklas

Als het aan ouders ligt, dan komen er geen driejarige brugklassen met kinderen van alle niveaus in één klas. Maar 17 procent is hier voorstander van. De grootste groep ouders (42 procent) geeft de voorkeur aan twee niveaus in één brugklas. Wel wil een groot deel van de ouders dat alle kinderen samen gym en burgerschap volgen én dat de doorstroom tussen niveaus verbetert. Dat is te lezen in het rapport de Staat van de Ouder, dat Ouders & Onderwijs vandaag publiceerde over de overstap tussen basis- en voortgezet onderwijs Dat meldt Ouders & Onderwijs. 

Er is veel politieke discussie over de leeftijd waarop kinderen in Nederland worden ingedeeld op niveau. Dit gebeurt vaak al op 12- of 13-jarig leeftijd, als kinderen naar de middelbare school gaan. De meeste ouders (58 procent) vinden de leeftijd dat kinderen naar de middelbare school gaan prima. Een jaartje later kan ook volgens 23 procent van de ouders. Een overstap op 15-jarige leeftijd of later, zoals in veel andere landen gebruikelijk is, kan nog maar op steun van 5 procent van de ouders rekenen.

Weinig aanbod 

Ouders & Onderwijs onderzocht ook het aanbod van middelbare scholen in de regio. Bijna één op de drie ouders vindt dat er te weinig te kiezen valt. Er is dan onvoldoende aanbod in de buurt (18 procent). Of er is wel voldoende aanbod, maar de verschillen tussen scholen zijn te klein (12 procent). Opvallend is dat het probleem buiten de Randstad een stuk groter is. Daar vindt bijna de helft van de ouders dat het aanbod onvoldoende is in de buurt. In Noord-Nederland ervaart maar liefst 51 procent van de ouders te weinig keuze in middelbare scholen.

In de Staat van de Ouder is ook gevraagd wat ouders vinden van het schooladvies, de eindtoets en de overstap naar het voortgezet onderwijs. Lees hier alle onderzoeksresultaten.

Jaarlijkse publicatie 

De Staat van de Ouder is een jaarlijkse publicatie van Ouders & Onderwijs over wat ouders van het Nederlandse onderwijs vinden. De rapportage is gebaseerd op representatief onderzoek onder ouders. In de Staat van de Ouder 2022 richten we ons op de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids