Onderzoek: Heropening voortgezet onderwijs zorgt voor extra besmettingen

Uit een nieuw onderzoeksrapport van het UMC Utrecht blijkt dat bij een volledige heropening van het voortgezet onderwijs dit najaar hoe dan ook extra coronabesmettingen onder leerlingen optreden. Volgens het onderzoek kan uitgebreid testen de oplossing zijn om nieuwe infecties in te dammen. Dit meldt het AD.

In het onderzoek vergeleken de onderzoekers van het UMC Utrecht verschillende teststrategieën met elkaar, en ook het wel of niet toepassen van quarantaineregels bij coronacontacten in de school. Standaard is gerekend met een school met volledige bezetting met basismaatregelen ten aanzien van quarantaine en isolatie bij besmetting.

Conclusie van het onderzoek is dat het aantal school-gerelateerde infecties ‘in alle scenario’s’ bij volledige heropening toeneemt, zo melden de onderzoekers. Dat geldt ook bij een gelijkblijvend besmettingsniveau in de samenleving. Verder neemt de kans op grote uitbraken op middelbare scholen toe.

Twee keer per week testen

Volgens de onderzoekers is er wel een oplossing voor docenten: bij een vaccinatiegraad van 85 procent onder leraren is het aantal te verwachten infecties onder hen ‘verwaarloosbaar’. Ook is de toename van het aantal besmettingen relatief beperkt bij leerlingen (bij de alfavariant én de nieuwe deltavariant) zodra preventief testen wordt ingezet. Twee keer per week testen werkt dan het best, zelfs bij een deelnamebereidheid van maar 30 procent.

Door: Nationale Onderwijsgids