CNV: heropening middelbare scholen en mbo vergt maatwerk

Vakbond CNV Onderwijs is opgelucht dat het kabinet heeft besloten om de middelbare scholen en mbo-scholen deels te heropenen. Scholen hebben zelf de verantwoordelijkheid om te kijken wat haalbaar is binnen het onderwijsconcept, het schoolgebouw en de personele bezetting. Dat vergt maatwerk, aldus de vakbond. Dit meldt CNV Onderwijs.

CNV Onderwijs merkt dat veel onderwijspersoneel zich ongerust maakt over het welzijn van leerlingen. CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg: “Ze vinden het erg belangrijk om hen weer in school te zien. Zowel leerlingen als onderwijspersoneel hebben het contact erg gemist. Daar is nu weer wat ruimte voor, ondanks dat het overgrote deel van de lessen nog digitaal zal blijven.”

In de praktijk zullen de meeste leerlingen hooguit anderhalve dag in de week naar school gaan. Het ministerie gaat scholen adviseren om te werken met een clustersysteem, waarin leerlingen steeds bij elkaar blijven in kleine groepjes. Op deze manier kan, als er toch een besmetting wordt geconstateerd, de groep die thuis moet blijven beperkt blijven. Woestenberg: “Zo’n systeem kan effectief zijn, maar vergt wel strikte naleving en registratie. Dat vraagt ook aandacht voor wat dat dan buiten de klas, zoals in de gang en de aula, betekent.”

Werkdruk en veiligheid

CNV Onderwijs blijft benadrukken dat veiligheid en aandacht voor werkdruk belangrijk zijn bij het geven van hybride onderwijs. Woestenberg: “Scholen moeten de teams nauw betrekken en daarnaast oog houden voor individuele werknemers. Het is belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zijn ideeën en twijfels te bespreken. Blijdschap overheerst, maar een deel van het personeel heeft gemengde gevoelens.” De minister-president roept iedereen met klem op om de veiligheidsmaatregelen zoals anderhalve meter afstand, handen wassen en het dragen van mondkapjes bij verplaatsing, goed na te leven.

Servicedocumenten en protocollen

Het ministerie van OCW komt op heel korte termijn, waarschijnlijk woensdag 24 februari, met zogenaamde ‘servicedocumenten’. Hierin staan verplichtingen en dringende adviezen. De raden, die de werkgevers vertegenwoordigen, en de bonden als vertegenwoordigers van de werknemers werken die dan verder uit voor de praktijk in protocollen. 

Door: Nationale Onderwijsgids