Veiligheidsmonitor voor primair en voortgezet onderwijs gaat op 2 maart van start

De tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor in opdracht van het ministerie van OCW gaat op 2 maart 2020 van start. Als uw school (of schoollocatie) meedoet, draagt u bij aan het landelijk beeld en krijgt u ook een locatierapport van uw school. Daarmee kunt u het veiligheidsbeleid op de eigen school toetsen en vergelijken met het landelijk beeld en het veiligheidsklimaat monitoren. Tevens is de Veiligheidsmonitor een van de instrumenten waarmee u kunt voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond de school te volgen en te verbeteren. De gegevens kunnen bovendien door het onderzoeksbureau worden doorgeleverd aan de inspectie. Deelname aan de Veiligheidsmonitor is gratis. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In het voortgezet onderwijs nemen leerlingen, personeelsleden en leidinggevenden deel aan het onderzoek. In het primair onderwijs wordt daarnaast een vragenlijst afgenomen bij ouders van de leerlingen. Bij de leerlingen en het personeel ligt de nadruk op het veiligheidsgevoel en de ervaringen met pesten of geweldsincidenten. Bij leidinggevenden ligt de nadruk op het veiligheidsbeleid op de locatie. 
 

Hoe doet u mee?

Deelnemende scholen krijgen, na aanmelding, toegang tot een portaal waar zij eenvoudig kunnen aangeven met hoeveel klassen en personeelsleden zij zullen deelnemen aan het onderzoek. Vervolgens ontvangen de scholen het juiste aantal wachtwoorden waarmee deelnemers kunnen inloggen in de vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen worden ingevuld op bijvoorbeeld de mobiele telefoon, de pc of een tablet.
 
Voor meer informatie en aanmelding als deelnemer kunt u terecht op de website van de Veiligheidsmonitor PO/VO.
 
Door: Nationale Onderwijsgids