Normal_rss_entry-174379

De onderwijsinspectie voelde zich niet veilig tijdens een verrassingsbezoek aan het omstreden Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Daarom hebben de inspecteurs hun bezoek van 6 maart voortijdig afgebroken, zegt minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs).

Het bestuur van de islamitische school waarschuwde de inspecteurs "dat er mogelijk ordeverstoringen zouden plaatsvinden'' als de lesbezoeken zouden doorgaan, zegt Slob. "Dan zou het zijn mensen niet in de hand kunnen houden.'' De inspecteurs voelden zich daardoor zo bedreigd, dat ze opstapten. De verzekering van het bestuur dat het de inspectie niet in haar werk wilde belemmeren, maakte geen verschil.

De inspectie heeft de aangekondigde bezoeken donderdag hervat. Een woordvoerder van de dienst liet weten dat de inspecteurs hun werk "gewoon hebben kunnen uitvoeren en niet zijn belemmerd".

Verlies van subsidie

De Tweede Kamer vindt dat een school die de inspectie hindert, voortaan meteen gesloten moet worden, of in ieder geval zijn subsidie deels of helemaal moet verliezen. Onder andere de SP vroeg de garantie van Slob dat de nieuwe wetten waaraan hij werkt, beletten dat nog eens kan gebeuren wat zich op het Haga heeft voorgedaan.

Die garantie kan de minister niet geven. Wel belooft hij allerlei plannen te bestuderen die de Kamer aandroeg om de aanpak van zulke misstanden gemakkelijker te maken.

De VVD vroeg Slob of ook ouders en leraren van de Amsterdamse middelbare school niet kunnen worden aangepakt. Kamerlid Rudmer Heerema opperde dat leraren van het Haga ook elders niet meer voor de klas zouden mogen. Met dat idee maakte de minister echter korte metten, omdat de rechtsstaat daar geen ruimte voor zou bieden.

Onderzoek inspectie

Medewerkers van de Onderwijsinspectie deden gisteren onderzoek op het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dit gebeurt na een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die meldde dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen en dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.

De inspectie deed in oktober vorig jaar ook onderzoek op de middelbare school in Nieuw-West, waar een conceptrapport uit voortkwam. Daarin kreeg de school een positieve beoordeling. "Het bestuur en de school hebben in korte tijd veel voor elkaar gekregen'', staat erin te lezen. ,,Alle betrokkenen verdienen daarvoor een compliment.''
 
Voor bestuursvoorzitter Söner Atasoy Atasoy kwam het dan ook als een complete verrassing dat het voor eind januari geplande definitieve rapport er niet kwam. "We kregen op 30 januari een telefoontje van de inspectie dat er zeer recent zeer ernstige signalen waren binnengekomen en dat ze het rapport niet kon vaststellen.'' De bestuurder dacht direct aan een klokkenluider, maar zegt dat hij ondanks herhaaldelijke verzoeken om meer informatie niet meer te horen kreeg.
 
Uiteindelijk wilde hij via een kort geding realiseren dat het reeds gedane inspectieonderzoek werd afgesloten en er een apart onderzoek zou komen naar de ontvangen signalen. Het bericht dat daarop volgde van de NCTV, gebaseerd op informatie van de AIVD, kwam als "donderslag bij heldere hemel''. Atasoy ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. ,,Kom maar met bewijs, dan stap ik op.''

Door: ANP