Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Het ontbreekt de gemeenteraad van Maastricht momenteel aan een heldere visie op het voortgezet onderwijs. Het is daarom aan te bevelen een breed gedragen visie op het voortgezet onderwijs te formuleren, stelt de Rekenkamer Maastricht. Dit meldt VOS/ABB.

De Rekenkamer Maastricht heeft naar aanleiding van het examendebacle op het VMBO Maastricht een tussenrapportage opgesteld over de bevoegdheden van de gemeenteraad van Maastricht in relatie tot de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Hierin stelt de Rekenkamer dat de gemeenteraad steeds pas achteraf op de plannen van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) reageert. Een proactieve visie zou veel problemen kunnen voorkomen. Het is daarom aan te bevelen een breed gedragen visie op het voortgezet onderwijs te formuleren, vindt de Rekenkamer.
 
In juni maakte de Onderwijsinspectie bekend dat alle eindexamens van de 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig waren verklaard. Reden was dat hun schoolexamen niet op orde was voordat ze hun centraal examen ingingen. Daardoor hebben al deze leerlingen onterecht toegang gekregen tot het centraal examen. Het bestuur van de stichting LVO wordt daar verantwoordelijk voor gehouden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids