Normal_fryslan__friesland__vlag

In het aankomend schooljaar komen jongeren op Leeuwarder scholen in een tour van tien projectdagen alles te weten over de lokale politiek. Hun politieke kennis en bewustwording wordt aangescherpt middels het project Tienskip, gestart door vier studenten. Dit meldt de provincie Fryslân. 

 
Bovenbouwleerlingen van onder andere Piter Jelles Montessori en Piter Jelles Impulse worden in tien projectdagen aan het denken en aan het werk gezet op het gebied van burgerparticipatie, democratie en het belang van de eigen stem voor de directe leefomgeving. De jongerenpartijen van Leeuwarden, diverse jonge vrijwilligers, een team van experts, partijfracties en gemeenteraadsleden verlenen hieraan hun medewerking.
 
Voor het project ontvangen de initiatiefnemende studenten 1.600 euro uit het Iepen Mienskipsfûns. De totale kosten zijn 4.000 euro. De opening van het projectjaar van Tienskip wordt nog aangekondigd. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden zal daarbij de aftrap geven. Het project Tienskip is één van de 31 projecten in de regio Noardwest Fryslân, die subsidie krijgt uit het IMF, dat inzet op de leefbaarheid van de regio.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids