Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

De laatste jaren nemen de kritische geluiden rond de eindexamens van het voortgezet onderwijs toe.  De examens voor vakken als Aardrijkskunde en Duits zouden te moeilijk zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil weten of dit inderdaad het geval is en start een proef om dit te onderzoeken. Dit meldt Telegraaf.

Volgens sectormanager Adri van der Ven hebben docenten vaak kritiek op de examens. Ze klagen dat ze de leerlingen de benodigde lesstof niet meer aangeleerd krijgen en dat de lat te hoog ligt. Het college gaat daarom dit jaar docenten al vóór de examens vragen hun mening te geven over de slaagkansen van individuele leerlingen. Als blijkt dat de kritiek terecht is, gaat het college mogelijk aan de Tweede Kamer vragen om de examens gemakkelijker en toegankelijker te maken of anders te normeren.

De proef die loopt met een testcorrectie voor het vak Nederlands op vwo-niveau wordt uitgebreid naar de vakken Frans en Scheikunde. Een aantal docenten controleert op de dag van het betreffende examen het correctievoorschrift op mogelijke fouten of onduidelijkheden. Daaruit volgt een definitief correctievoorschrift die alle docente gebruiken bij het nakijken van de examens.

Scholierenorganisatie LAKS heeft positief gereageerd op de uitbreiding van de proeven.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids