Normal_gepest_buitenstaander_pesten

Gedragswetenschapper Loes Pouwels van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft promotieonderzoek gedaan naar de populariteit van pesten. Uit haar onderzoek blijkt dat pesters op de middelbare school populairder zijn dan kinderen die pesten op de basisschool. Dat meldt De Telegraaf.

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die pestgedrag vertonen, blijken door hun klasgenoten te worden beloond met populariteit. Scholieren die het daarentegen opnemen voor een slachtoffer blijken lang niet zo populair te zijn. Volgens Pouwels kan de verklaring hiervan te maken hebben met het groter wordende inzicht van de pubers in de sociale relaties in de klas. “Met name agressief gedrag, zoals pesten, kan ervoor zorgen dat zij populair worden”, zegt ze. Voor middelbare scholieren lijkt die populariteit een grotere rol te spelen dan bij kinderen op de basisschool.

Voor het onderzoek dat Pouwels uitvoerde zijn ruim 2000 middelbare scholieren en 500 basisscholieren geanalyseerd. De sociale status en populariteit van deze scholieren en de verschillende rollen die zij innamen bij het pesten is onder de loep genomen. Op die manier konden slachtoffers, pesters, assistenten, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders van elkaar worden onderscheiden.

Een andere bijzondere uitkomst uit het onderzoek is dat scholieren uit het voortgezet onderwijs over het algemeen juist negatief oordelen over pesten. Het pesten van bepaalde klasgenoten wordt aan de andere kant juist niet afgekeurd. “Leerlingen praten dat goed door te wijzen op negatieve eigenschappen van het slachtoffer en de pesters keuren ze ook minder af juist omdat die populair zijn”, zo stelt Pouwels.
De gedragswetenschapper zou graag zien dat er speciale anti-pestprogramma’s worden ingevoerd, waarbij de nadruk ligt op de populariteit van pesters op de middelbare school.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids