Normal_kinderen_techniek_onderzoek_chemie_scheikunde_proefje_experiment_wetenschap

In Middelburg hebben vertegenwoordigers van het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden het actieprogramma Techniekpact Zeeland gepresenteerd. Het doel is om technieklessen al vanaf de basisschool in te voeren, zodat er uiteindelijk meer interesse komt voor wetenschap en techniek. In het actieprogramma wordt onder meer het aanbod tussen bedrijfsleven en onderwijs beter op elkaar afgestemd. Dat meldt Nu.nl.

In de provincie Zeeland is veel vraag naar technisch gekwalificeerd personeel. Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende van deze werknemers zijn, worden er projecten opgestart. Zo komen er bijvoorbeeld trainingen voor de hybride docent, waarbij iemand uit de praktijk les komt geven. Volgens een woordvoerder van de provincie Zeeland zal er de aankomende jaren een groot aantal technische docenten uitstromen. Binnen de huidige arbeidsmarkt is het echter erg moeilijk om geschikte opvolging te vinden.

Ook wordt er werk gemaakt van de zogeheten Zeeuwse Tech-mavo. Hier krijgen leerlingen extra les in wetenschap en techniek, vergelijkbaar met het Technasium voor havo en vwo. Daarnaast is de strategische afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven belangrijk in het actieplan. Dat kinderen op de basisschool al meer in aanraking komen met techniek heeft als grote voordeel dat zij uiteindelijk meer vaardigheden ontwikkelen wat betreft de toenemende digitalisering en robotisering bij bedrijven.

Campus Zeeland werkt mee aan het Techniekpact. Dit samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland heeft als doel om de concurrentiepositie van de provincie te versterken. Bovendien moet er door middel van onderzoek en onderwijs innovatief worden ingespeeld op maatschappelijke en economische veranderingen. Het programma van het Techniekpact is opgesteld tot aan 2020. De investering van de provincie Zeeland bedraagt 25.00 euro. Daarnaast leveren het bedrijfsleven, onderwijs en (nationale) overheden hun bijdrage.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids