Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Leerlingen van het vmbo en havo hoeven volgend jaar nog niet bang te zijn dat ze niet zullen slagen vanwege de rekentoets. Ook in schooljaar 2017/2018 zal de toets niet meetellen voor het eindexamen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker op 14 juli in een brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt de VO-raad.

Hiermee krijgen de vmbo- en havoleerlingen een jaar extra uitstel. Reden hiervoor is dat de toetsresultaten van veel leerlingen de afgelopen jaren nog niet goed waren. Als de toets nu al ingevoerd zou worden, zou dat betekenen dat veel leerlingen zouden zakken. Dit is conform de motie van de PvdA in oktober 2015, waarin de regering wordt verzocht ‘de rekentoets niet te laten meetellen in het vmbo, havo en mbo zolang de toets voor veel jongeren nog een te hoge drempel is om het diploma te halen’.
 
De leerlingen moeten de rekentoets wel ten minste een keer afleggen als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het cijfer wordt ook vermeld op de cijferlijst. Het kabinet zal de rekentoetsresultaten blijven monitoren en besluit op basis daarvan wanneer de rekentoets gaat meetellen voor vmbo en havo. In het vwo is de rekentoets sinds 2015/2016 verplicht.
 
Er bestaat veel onvrede over de huidige rekentoets. Verschillende moties zijn vorig jaar ingediend om de toets af te schaffen. De rekentoets zou ondeugdelijk zijn en er zou weinig draagvlak voor bestaan in het onderwijs. Door twee expertgroepen wordt daarom gewerkt aan een alternatief voor de rekentoets. Deze groepen hebben nu extra tijd gekregen van Dekker voor verdere uitwerking in samenspraak met experts en betrokkenen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids