Normal_leraar_vo_duits_vinger_leerling

Een gratis app waarmee scholieren feedback kunnen geven aan hun leraren of een 3D-printer in het klaslokaal. De stichting de Nationale Denktank, waarin 24 studenten, net-afgestudeerden en promovenda de afgelopen maanden zochten naar verbeteringen van de onderwijskwaliteit op basis en middelbare scholen, komt vandaag met een advies voor 'het leren van de toekomst'. Dat meldt NOS.

Volgens de Nationale Denktank zijn er nog flinke stappen te maken in de Nederlandse manier van leren. Daarom komt de denktank met tien voorstellen om het leerproces van scholieren te verbeteren. Hierin staat de ontwikkeling van het talent van de individuele leerling centraal. De voorstellen zijn onder te verdelen in vijf thema's: het leren van kinderen voordat ze naar school gaan, het leren op school, het leren buiten school, innovatie in het schoolsysteem en het persoonlijke leerproces. “Er gaat veel goed, maar er is nog steeds een grote kansenongelijkheid in het onderwijs. Ook is het onderwijs nog niet toekomstbestendig”, aldus Sarah van Ierlant, een van de deelnemers aan de Nationale Denktank.

Zo stellen de jonge academici voor om scholieren de mogelijkheid te bieden om via een gratis app, OnzeLes, feedback te geven aan hun leraren. Dit zou nu nog te weinig gebeuren. De docenten worden hierdoor getraind om hun lessen beter af te stemmen op de klas. De denktank verwacht dat scholieren gemotiveerder zijn wanneer zij meer betrokken zijn bij de invulling van de lessen. Verder zouden scholen gestimuleerd moeten worden om met nieuwe ideeën te komen. De verspreiding van goede ideeën zou nu nog te traag gaan. Een doos vol innovatief lesmateriaal zou hier verandering in moeten brengen. Scholen zouden deze EduBox elk kwartaal moeten krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat schoolleiders het nu soms moeilijk vinden om vernieuwingen op hun scholen door te voeren. Zij zouden niet altijd gesteund worden door schoolbesturen. De denktank doet daarom een beroep op de politiek om een rol te spelen in het verbeteren van onderwijs, omdat een wetswijziging zou kunnen helpen om het probleem te verhelpen. Vanmiddag worden de ideeën gepresenteerd aan 450 mensen uit het onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids