Normal_maxima

Koningin Máxima was afgelopen vrijdag aanwezig bij de bijeenkomst 'Financiële vaardigheden in het toekomstig onderwijs'. De bijeenkomst maakte deel uit van het programma Onderwijs2032 waarvoor in de afgelopen week extra aandacht was met onder meer het Onderwijsfestival en de Nationale Ouderavonden. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De koningin nam als erevoorzitter deel aan een besloten dialoogsessie van het platform Wijzer in geldzaken. Tijdens deze sessie gingen docenten, ondernemers, leerlingen en ouders met elkaar in gesprek over het onderwijscurriculum van de toekomst en het belang om financiële vaardigheden daarin aan te bieden.

Het ministerie van Onderwijs wil met het programma Onderwijs2032 aansturen op een toekomstbestendig onderwijsaanbod van het funderend onderwijs. Het platform Onderwijs2032 werkt, onder leiding van socioloog Paul Schnabel, aan de vraag welke kennis en vaardigheden kinderen en jongeren moeten leren om in de toekomstige maatschappij goed te kunnen functioneren.

Het platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, vindt dat kinderen al jong financieel bewust gemaakt moeten worden. Door in het onderwijs daaraan structurele aandacht te besteden, wordt de basis gelegd voor financieel zelfredzame volwassenen, aldus het platform. Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform en vraagt in die hoedanigheid aandacht voor het belang van financiële educatie.

© Nationale Onderwijsgids