Nieuwe coalitie wil het mbo beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt

Wat het mbo betreft heeft de nieuwe coalitie weinig concrete plannen. Wel is er de ambitie om binnen het mbo meer aandacht te besteden aan de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat meldt MBO Today.

Dit punt staat ook bij de mbo-scholen zelf hoog op de agenda. Voor scholen is dat trouwens wettelijk verplicht. Maar in hoeverre de scholen de studiekeuze van jongeren mogen beïnvloeden is veel discussie over ontstaan. De VVD is al langer van mening dat opleidingen die niet relevant zijn voor de arbeidsmarkt moeten stoppen. Werkgevers hebben zich onlangs teruggetrokken uit het gesprek over kansrijk opleiden. Het bleek niet mogelijk om afspraken te maken met scholen over het beïnvloeden van de opleidingskeuze.

Antidemocratische opvattingen 

In het akkoord staat ook dat er in het onderwijs geen ruimte mag zijn voor het overdragen van antidemocratische opvattingen. De Onderwijsinspectie moet dit scherp in de gaten houden. De burgerschapsopdracht moet strikter worden nageleefd om radicalisering te voorkomen. Of het mbo hier ook mee te maken gaat krijgen is nog niet duidelijk. Er is onlangs een nieuw beleid ontwikkeld voor het mbo omtrent het burgerschapsonderwijs. Daar hoort ook een verplicht examen bij.

Bezuiniging op hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs ziet in het akkoord terug dat er flink bezuinigd gaat worden. Daarbij gaat het om de sectorplannen hoger onderwijs en wetenschap en het Fonds Onderzoek en Wetenschap.

Basisvaardigheden 

Het teruglopende niveau van de basisvaardigheden komt ook ter sprake. Het Herstelplan Kwaliteit Onderwijs is nodig om het onderwijs te verbeteren. Basisvaardigheden als rekenen, lezen en schrijven zijn daarin het belangrijkste.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk