Kinderopvang en onderwijs Hengelo gaan samenwerken voor meer gelijke kansen

In Hengelo gaan de kinderopvang, het onderwijs en de gemeente nog beter samenwerken om alle kinderen zo vroeg mogelijk gelijke kansen te bieden. Gezamenlijk hebben zij de Lokale Educatieve Agenda 2024-2027 opgesteld. Een van de acties is vooral het investeren in het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat dit het meeste effect heeft op de latere onderwijskansen van kinderen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de professionalisering van pedagogische medewerkers en aan de samenwerking met ouders en tussen scholen en kinderopvang. Dat meldt de gemeente Hengelo.

In de Lokale Educatieve Agenda staat dat onderwijs, kinderopvang en de gemeente de kinderen en hun ontwikkeling nog meer centraal stellen. Ze streven ernaar om met dezelfde visie en vanuit dezelfde context te kijken naar de kinderen. Kinderen krijgen op school en op de kinderopvang de juiste ondersteuning aangeboden, zodat elk kind krijgt wat het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Ook wordt gestimuleerd dat kinderen en jongeren elkaars leefwereld leren kennen. Dat gebeurt door bijvoorbeeld groepen van peuters en kleuters te mengen en gezamenlijke activiteiten aan te bieden. Maar ook door gezamenlijke naschoolse activiteiten te organiseren gericht op onder meer sport en cultuur.

Educatieve lijn 

Gemeente, kinderopvang en onderwijs werken daarnaast aan een gezamenlijke educatieve lijn van kinderopvang tot aan MBO, HBO en WO. Dit gebeurt door veel onderlinge samenwerking en uitwisseling. Jongeren maken bijvoorbeeld kennis met verschillende beroepen. Daarbij worden vooral de zogenoemde krimpberoepen (zorg en maakindustrie) en de beroepen van de toekomst (innovatie, duurzaamheid, technologie) niet vergeten. Ook is er tijdens de hele ‘schoolcarrière’ van het kind extra en blijvende aandacht voor digitale geletterdheid en lezen. Er worden daarnaast afspraken gemaakt over de ondersteuning van kinderen bij de overgang van de ene vorm van onderwijs naar de andere. Bij een zogenoemde ‘warme’ overdracht plannen de twee scholen of de kinderopvang en de basisschool een gesprek om een kind goed over te dragen.

Door: Nationale Onderwijsgids