Dijkgraaf: Leenstelselstudenten lopen mogelijk 200 euro mis in 2025

Leenstelselstudenten dreigen zo'n 200 euro per persoon mis te lopen in 2025, waarschuwt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. In een wetsvoorstel is onder meer geregeld dat het compensatiebedrag voor deze groep wordt opgehoogd om rekening te houden met de stijgende prijzen. Maar de planning hiervoor is heel krap: de Eerste én Tweede Kamer moeten de wet voor 1 juli goedkeuren om deze begin volgend jaar in werking te laten treden.

Studenten die vier jaar hebben gestudeerd onder het leenstelsel krijgen begin volgend jaar 1436 euro uitgekeerd als compensatie. Als de genoemde wet op tijd is goedgekeurd, krijgen zij 1640 euro. Daarom is het volgens de bewindsman zaak dat de wet "spoedig" wordt behandeld.

Ongeveer 1 miljoen (oud-)studenten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Hoeveel geld zij ontvangen en wat zij dus mislopen als de wet niet op tijd wordt behandeld, verschilt per persoon. Het compensatiebedrag hangt namelijk af van het aantal jaren dat zij onder het leenstelsel hebben gestudeerd.

Momenteel is de planning dat de Tweede Kamer in de week van 13 mei in debat gaat over het wetsvoorstel. De normale gang van zaken is dat hier de daaropvolgende dinsdag over wordt gestemd. De Eerste Kamer heeft daarna een kleine zes weken om de wet te behandelen.

Door: ANP