TU/e vreest voor gevolgen als meer studies Nederlandstalig worden

De TU/e in Eindhoven denkt 25 procent van haar studenten en een grote groep Engelstalige docenten te verliezen als onderwijsminister Robbert Dijkgraaf doorgaat met zijn plannen om vanaf 2025 twee derde van de bacheloropleidingen Nederlandstalig te maken. Volgens bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits van de Eindhovense universiteit heeft dit rampzalige gevolgen voor de regio. Bijna alle technische opleidingen zijn daar in het Engels. Dit meldt het Brabants Dagblad. 

De voertaal is Engels bij de specialistische opleidingen van de universiteit en juist daarom zijn de opleidingen ook Engelstalig. De Brainportregio bij Eindhoven heeft veel mbo’ers, hbo’ers en universitair opgeleiden nodig met technische kennis. Smits hoopt dat Dijkgraaf een uitzondering maakt voor de technische studies van de TU/e, maar de criteria daarvoor zijn nog niet bekend.

Verengelsing

Dijkgraaf wil de instroom van buitenlandse studenten beperken en verengelsing van het onderwijs tegengaan. Bovendien zouden volgens hem de buitenlandse studenten na hun studie in hun thuisland aan de slag gaan. Maar daar is volgens Smits niets van waar. 62 procent van de internationale studenten blijft in de Brainportregio. “Dat komt mede doordat onze onderwijsinstellingen zo geïntegreerd zijn in deze regio. Studenten lopen hier stage, studeren hier af”, legt hij uit. De vrees is dan ook dat 25 procent van de buitenlandse studenten voor een studie elders zal kiezen, omdat ze er niet komen om de Nederlandse taal te leren.

Daarnaast is bijna de helft van de docenten op de TU/e Engelstalig. Moeten zij eerst Nederlands leren, dan zal er ook een tekort aan geschikte docenten ontstaan. Smits wil dat opleidingsinstituten de regie krijgen over welke opleidingen in het Nederlands gegeven kunnen worden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky