NJi start pilot met kwalitatief onderzoek bij beoordelen interventies

Welke interventies zijn effectief? Naast kwantitatief onderzoek kan ook kwalitatief onderzoek ons hier iets over leren. Om dat te onderzoeken gaan het NJi en andere kennisinstituten in het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies aan de slag met een pilot met kwalitatief onderzoek. Dat meldt het NJi.

De databank Effectieve jeugdinterventies en de procedure om interventies te beoordelen bestaan meer dan vijftien jaar. Het doel van de databank is een actueel en betrouwbaar overzicht bieden van de werkzaamheid van interventies en deze kennis verder uitbreiden.

Kwantitatief onderzoek 

Voor de beoordeling van effectiviteit werd vooral gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek. In de pilot gaan erkenningscommissies ervaring opdoen met het gebruik van kwalitatief evaluatieonderzoek en onderzoek dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineert. Door de pilot hopen we beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden om met dit type onderzoek effectiviteit aan te tonen.

Evaluatieonderzoek indienen bij de databank 

We nodigen interventie-eigenaren nadrukkelijk uit om hun interventie met kwalitatief hoogwaardig evaluatieonderzoek in te dienen bij de databank Effectieve jeugdinterventies. Bij het opzetten van kwalitatief onderzoek kunnen interventie-eigenaren checklists van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies benutten, zodat ze weten waar het onderzoek aan moet voldoen.

Door: Nationale Onderwijsgids