Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming gaat in per 1 september 2023. Dat meldt de Open Universiteit. 

Artificiële intelligentie heeft in de afgelopen jaren snelle vorderingen geboekt. Het speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Dat komt enerzijds door de technologische vooruitgang in bijvoorbeeld geneeskunde, robotica en de optimalisering van allerlei processen. Maar ook door de mogelijkheid om het commerciële en politieke gedrag van mensen te manipuleren door gerichte advertenties en (nep)nieuws.

Technisch onderzoeksgebied 

De leerstoel zal onderzoek en onderwijs op het gebied van AI ontwikkelen. Dit is een technisch onderzoeksgebied gericht op de ontwikkeling en het gebruik van algoritmen en modellen voor taken als geautomatiseerde besluitvorming, machinaal leren en redeneren door intelligente systemen. Het toenemende beroep op AI door bijvoorbeeld de overheid, maar ook binnen de publieke en financiële sector, vraagt voor meer aandacht voor de sociale en ethische aspecten. AI kan een positief effect hebben op de samenleving, maar alleen als het veilig, transparant en verantwoord is. Als leerstoelhouder kijkt Natasha Alechina naar de technische aspecten die nodig zijn voor veilig en verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie.

AI-masterprogramma 

De leerstoel zal bijdragen aan het AI-masterprogramma dat momenteel wordt ontwikkeld. Het is volgens Alechina belangrijk dat studenten de maatschappelijke en ethische implicaties van AI leren begrijpen. Dit vergt diepgaande technische kennis: ze moeten begrijpen hoe de methoden die zij gebruiken werken, waar de problemen zich kunnen voordoen en hoe ervoor kan worden gezorgd dat bijvoorbeeld vooroordelen zich niet voordoen.

Bij de ontwikkeling van het masterprogramma moet volgens haar goed voor ogen worden gehouden dat de studenten nu al de kennis krijgen die ze nodig hebben als deskundige AI-specialisten over 5 of 10 jaar. Daarnaast vindt Alechina dat studenten moeten worden aangemoedigd om te discussiëren over de maatschappelijke implicaties van AI en in staat worden gesteld het mediadiscours over kunstmatige intelligentie kritisch te analyseren en kunnen bijdragen aan de discussie over het overheidsbeleid inzake AI.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Open Universiteit