Er zit vooruitgang in een nieuwe cao voor universiteiten, maar gaat langzaam

Voor personeel op de Nederlandse universiteiten is er nog geen zicht op een nieuwe cao. Vakbond FNV laat wel weten dat er vooruitgang wordt geboekt. Dat meldt OOG TV.

Waarom het zo langzaam gaat komt mede door het ultimatum dat de vakbonden voor het basis- en voortgezet onderwijs aan het kabinet hebben gesteld. Dit ultimatum moet nog door het kabinet beantwoord worden, met alle gevolgen van dien voor de rest van de onderwijssectoren. 

Tijdelijke contracten voor docenten 

Ook zijn er geen goede afspraken gemaakt in het terugdringen van tijdelijke contracten voor docenten. Op 20 juni verwacht de FNV voldoende helderheid te hebben. Dan kunnen ze daarna de juiste afspraken maken en die kunnen dan weer aan de leden voorgelegd worden. 

Informatiebijeenkomsten 

De FNV zal de komende weken op zoveel mogelijk universiteiten in Nederland informatiebijeenkomsten houden met betrekking tot de cao. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk