Hoger onderwijs moet stoppen met werven buitenlandse studenten

Minister Dijkgraaf van Onderwijs roept universiteiten en hogescholen op om voorlopig te stoppen met het werven van buitenlandse studenten. Met deze oproep geeft hij gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Dat meldt de NOS. 

In een brief aan de onderwijsinstellingen geeft de minister aan dat er zeker positieve kanten zitten aan het internationale studentenverkeer. Maar de negatieve effecten, zoals de werkdruk van docenten en de extra problemen met huisvesting, zijn volgens Dijkgraaf veel groter. Hij schrijft dat het op de langere termijn weleens de houdbaarheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijsstelsel onder druk kan zetten.

Nieuwe afspraken 

Dijkgraaf spreekt van een algehele stop totdat er volgend jaar nieuwe afspraken worden gemaakt over de toelating en het verstrekken van beurzen. 

Sectoren met tekorten op de arbeidsmarkt 

Onder strenge voorwaarden zijn er wel uitzonderingen mogelijk. Dan gaat het voornamelijk om maatschappelijke sectoren met tekorten op de arbeidsmarkt, zoals de zorg, het onderwijs en de bètatechniek.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk