Tijdens Dies Natalis Tilburg University ontvangt Mariëtte Hamer eredoctoraat

Op donderdag 17 november vindt om 16.00 uur de Dies Natalis plaats. In dit bijzondere lustrumjaar viert de universiteit haar 95ste verjaardag. Tijdens de Dies ontvangt drs. Mariëtte Iris Hamer als voormalig voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) een eredoctoraat uit handen van erepromotor prof. dr. Ton Wilthagen voor haar verdiensten op sociaaleconomisch beleid. Tegenwoordig is zij regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het thema van deze academische plechtigheid staat verder in het teken van de waarden van de universiteit: connected, curious, caring en courageous.  Dat meldt Tilburg University. 

De academische zitting wordt geopend door prof. dr. Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Aansluitend krijgt hij het boek The Good of the University: Critical Contributions from the Tilburg Young Academy overhandigd. 

Bijzondere verdiensten 

Prof. dr. Ton Wilthagen reikt het eredoctoraat uit aan drs. Mariëtte Hamer. Zij ontvangt deze onderscheiding vanwege de bijzondere verdiensten gedurende haar hele loopbaan die in het teken stond van het dienen van het publieke belang in het bijzonder in het domein van het bestuur en politiek van de arbeidsmarkt, sociaaleconomisch beleid, scholing en ontwikkeling. Hierbij heeft zij zich altijd ingezet voor vooruitgang, emancipatie en verbinding, ook in moeilijke tijden en op lastige dossiers. 

Sociaal Economische Raad 

Zij ontvangt het eredoctoraat in het bijzonder voor de voortreffelijke wijze waarop zij invulling gaf aan haar functie als voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Tenslotte is er grote waardering voor haar grondige kennis, zich sterk baserend op wetenschappelijk onderzoek, haar kunde en haar karakter, waarbij open- en eerlijkheid, kritisch vermogen en volharding hand in hand gaan met een enorm sociaal engagement. Na de overhandiging van de bul en cappa staat Mariëtte Hamer stil bij de toekomst van het sociaaleconomische beleid in Nederland gedurende alle crises waar onze samenleving en daarbuiten momenteel mee te maken heeft. 

Vervolgens gaat vice-rector magnificus prof. dr. ir. Jantine Schuit in gesprek met onder meer prof. dr. Wim Dubbink, hoogleraar ethiek van bedrijf en organisatie, over de waarden waar onze universiteit voor staat. 

Door: Nationale Onderwijsgids