Lector HU benoemd tot hoogleraar Publieke Gezondheid en Mondzorg

Katarina Jerković-Ćosić is door de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en Mondzorg. Jerković-Ćosić zal zich gaan richten op inbedding van de mondzorg binnen de publieke preventieve gezondheidszorg. Vooral binnen de richting van sociaal maatschappelijke risicogroepen. Dat meldt Skipr. 

“Na een lange periode van grote verbeteringen in de volksgezondheid nemen de gezondheidsverschillen binnen de Nederlandse bevolking weer toe. Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben de kloof tussen arm en rijk verder vergroot. Vooral in de mondzorg is dit extra goed zichtbaar: de toegang hiertoe is voor veel mensen niet langer vanzelfsprekend”, aldus Jerković-Ćosić.

Gezondheidsbevordering vanuit publieke gezondheid 

Jerković-Ćosić gaat onderzoeken welke initiatieven ondernomen moeten worden om preventieve maatregelen en preventieve mondzorg te bieden aan de groep die nu niet door de mondzorgprofessionals wordt bereikt. “Om verder verval in de mondgezondheid van kwetsbare mensen te voorkomen moeten we, in samenwerking met andere sectoren, naast professionele mondzorg inzetten op gezondheidsbevordering vanuit publieke gezondheid. Met het onderzoek vanuit de leerstoel ga ik bijdragen aan het bevorderen van gezond gedrag in een gezonde, veilig en sociale leefomgeving.” 

De leerstoel is ingesteld door Hogeschool Utrecht en gaat in per 1 september 2022. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk