Open Universiteit start nieuwe master Gegevensbescherming en privacyrecht

Per 1 september 2022 gaat bij de Open Universiteit de nieuwe master Gegevensbescherming en privacyrecht van start. Het is de eerste volledige academische master over gegevensbescherming en privacyrecht in de Nederlandse rechtspraktijk. Dat meldt de Open Universiteit. 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die de opleiding heeft geaccrediteerd, spreekt haar waardering uit over het feit dat de master Gegevensbescherming en privacyrecht sterk inhaakt op de behoefte vanuit de markt. Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens licht toe: "Op steeds meer plekken worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard, dat brengt naast veel mogelijkheden ook risico’s met zich mee. Er is grote behoefte aan juristen met specialistische kennis van privacy en gegevensbescherming. Deze master biedt een goed carrièreperspectief. Of je nu advocaat wil worden, privacy officer bij een organisatie of bij de toezichthouder wil werken."

Actuele privacyvraagstukken 

Inhoudelijk focust de master op privacy en gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk. Aan de orde komen actuele privacyvraagstukken. Welke gegevens van klanten en medewerkers mogen bedrijven en organisaties bewaren en delen. Welke gegevens moeten ze beschermen? Prof. mr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht: "Dit rechtsgebied is sterk in ontwikkeling, antwoorden zijn vaak niet zwart-wit. In het gegevensbeschermingsrecht is het vaak zoeken naar de balans tussen privacy en andere belangen zoals veiligheid. Met deze master krijgen studenten het gereedschap in handen om de juiste juridische afwegingen te maken."

Deeltijd 

Als expert in vernieuwend academisch afstandsonderwijs biedt de Open Universiteit de master Gegevensbescherming en privacyrecht in deeltijd aan. Naast digitaal onderwijs zijn er colleges op locatie waar studenten elkaar en hun docenten kunnen ontmoeten. Studenten bepalen hun eigen tempo en studeren waar en wanneer ze maar willen. Dat maakt de master goed te combineren met een baan.

Docenten en gastdocenten 

Volgens Anna Berlee is de pluriformiteit van docenten en gastdocenten binnen het opleidingsteam groot. "Denk aan voormalig medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens, advocaten, privacy officers en functionarissen gegevensbescherming. Onze bedoeling is om samen met studenten een mooi netwerk op te bouwen van sparringpartners die met elkaar richting kunnen geven aan de ingewikkelde privacyvraagstukken waar ze in de praktijk tegen aanlopen."

Meer informatie over de master Gegevensbescherming en privacyrecht staat op de website van de Open Universiteit: ou.nl/masterprivacy.

Door: Nationale Onderwijsgids