Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Nederlands Instituut voor Ecologie

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagmiddag 6 juli een werkbezoek aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen. Het NIOO is één van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Dat meldt de Rijksoverheid. 

Het Nederlands Instituut voor Ecologie doet ecologisch onderzoek op het land en in het zoete water. Er wordt onderzocht hoe levende wezens met elkaar en met hun omgeving omgaan. Voor het stimuleren van biodiversiteit en duurzaamheid in natuur en maatschappij maakt het NIOO gebruik van een wereldwijd netwerk van wetenschappers, beleidsmakers en natuurbeheerders.  

Duurzame bodemverbeteringen 

Het bezoek start met een ontmoeting met Marileen Dogterom, sinds 1 juni president van de KNAW. Hierna geeft NIOO-directeur Geert de Snoo een toelichting op het instituut en de actuele thema’s biodiversiteit, duurzaam gebruik van land en water en klimaatverandering. Aansluitend volgt een rondleiding die start met een meting van de waterkwaliteit. Vervolgens bezoekt de Koning het nieuwe IJkcentrum voor de Bodem, dat inzicht geeft in wat een bodem tot een goede bodem maakt en adviezen oplevert voor duurzame bodemverbeteringen. In het chemisch-analytisch laboratorium krijgt de Koning uitleg over oplossingen die de natuur kan bieden voor het klimaatprobleem zoals het opslaan van koolstof in de bodem. Dit voorkomt dat het de lucht in gaat als broeikasgas.

Giftige blauwalgen 

Aansluitend delen wetenschappers op het gebied van aquatische ecologie welke nieuwe technieken zij gebruiken om te weten te komen hoe klimaatverandering de toename van giftige blauwalgen beïnvloedt. Deze onderzoeksgroep is onlangs gestart met een experimenteel ‘meerbericht’ voor een accurate voorspelling van blauwalgoverlast. Het werkbezoek wordt afgesloten met een rondetafelgesprek over de raakvlakken tussen ecologisch onderzoek en de volksgezondheid, en de bijbehorende uitdagingen. Een onderzoeker van het Vogeltrekstation vertelt in dit gesprek over de aanpak om snel te ontdekken of er infectieziekten in het land zijn die muggen kunnen overdragen van dier op mens.

KNAW 

De KNAW is verantwoordelijk voor tien onderzoeksinstituten en twee instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de regering over wetenschapsbeleid. Ook wordt geadviseerd over actuele kwesties binnen maatschappelijke sectoren zoals de gezondheidszorg, het klimaat en het onderwijs. De Koning is beschermheer van de KNAW.

Door: Nationale Onderwijsgids