Prof. dr. Kim Putters ontvangt eredoctoraat van de Open Universiteit

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. Kim Putters, bijzonder hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tot voor kort directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij ontvangt een eredoctoraat vanwege de aansprekende wijze waarop hij, wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 23 september 2022 in Heerlen. Dat meldt de Open Universiteit.

Kim Putters heeft vooral als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau naam gemaakt door zijn open, nieuwsgierige en analyserende stijl van optreden en zijn bijdragen aan het maatschappelijk debat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is onder zijn leiding zichtbaarder geworden als een van de meest betrouwbare, zo niet de betrouwbaarste informatiebron voor wetenschap en beleid op het brede terrein van de leefsituatie.

Columns en boeken

Naast zijn wetenschappelijke publicaties schrijft Kim Putters ook columns en boeken voor een breed publiek, zoals het onlangs gepubliceerde 'Het einde van de BV Nederland'. Zo heeft hij een invloedrijke rol als verspreider van wetenschappelijke kennis. Een voorbeeld daarvan is zijn boek 'Veenbrand' (2019). Hij behandelt hierin vier 'smeulende kwesties': de brede welvaart, een leven lang ontwikkelen, nieuwe sociale ongelijkheid en de democratische rechtsstaat. Het zijn thema’s waarover in Nederland al lang wordt gediscussieerd, maar die Kim Putters in een helder en vaak met empirisch onderzoek onderbouwd perspectief plaatst.

Belang van onderwijs 

Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens: "Als Open Universiteit willen we graag onze waardering voor zijn inbreng uitspreken. Kim Putters is een consequent pleitbezorger van onderwijs als essentieel instrument voor het aanpakken van sociale ongelijkheid en als drijvende kracht in de kennissamenleving. Er zijn in ons land weinigen die met meer overtuigingskracht hebben gewezen op het belang van onderwijs en, meer specifiek, het belang van een leven lang ontwikkelen."

Dies natalis 

Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de 38e dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 23 september 2022 in Parkstadtheater Heerlen. Erepromotor is prof. dr. mr. Ronald Janse, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en decaan van de faculteit Rechtswetenschappen.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Open Universiteit